לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045550
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ושתים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכה אחרונה, בורא נפשות
02:37
יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 767 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ושתים"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - ברכה אחרונה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, קדימה בברכות, יין
02:22
יום ב´, ב´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 777 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - דיני קדימה בברכות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכת שהכל, משקאות, יין
02:22
יום א´, א´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 437 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - ברכת שהכל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:39
פרשת חקת, יום ו´, ו´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 1016 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת חקת"
"מאמר רחיצה וטבילה לכבוד השבת" בימות החול שולטים החיצונים בעולם, ויש רוחות מהם המתלבשות בבני ישראל, ולכן צריך לרחוץ ולטבול לכבוד השבת, כדי להסיר את אלו הרוחות, ובזה נוכל ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:23
פרשת חקת, יום ה´, ה´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 496 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת חקת"
"מאמר זכות המילה מועילה רק לשומרי הברית" ומבואר בו כי עוג מלך הבשן היה מבאי ביתו של אברהם, ונימול קודם יצחק, ועל כן היה משה ירא כי לא ידע איך להכניעו, שמא תגן לו זכות אבר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:02
פרשת חקת, יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 464 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת חקת"
"מאמר התעוררת השפע בשלימות היא לפי כוונת המעורר" ומבואר בו כי הבאר שהיתה במדבר היא סוד השכינה הקדושה, וכשישראל היו צריכים למים היו אומרים שירה לפני השכינה, ואז היה נשפע מ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:45
פרשת חקת, יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת חקת"
"מאמר הצדיקים נפטרים מתפללים על החיים" סדר פטירת אהרן על ידי אחיו משה, וזכותו של אהרן היה איש שלום ומשמש בקודש שעמדה לו לזכות לכבוד גדול בפטירתו. ומבאר רשב"י כי שלוש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:02
פרשת חקת, יום ב´, ב´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 436 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת חקת"
"מאמר מדרגות הצדיקים בגן עדן" יש חלוקות במדרגות הצדיקים, יש שזוכים לנשמה והם עולים לגן עדן העליון שבפנימיות עולם הבריאה, ועל ידי השכינה הם משיגים שם את הארת החכמה. ויש שז...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:27
פרשת חקת, יום א´, א´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 463 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת חקת"
"מאמר סוד טהרת פרה אדומה" מצוות פרה אדומה בסגן כהונה ולא בכהן הגדול כי סודה לברר ולא ליחד. וסוד הפרה הוא לתיקון השכינה ולהעלותה מן הקליפות, ולהחליש את כח הקליפות, ולכן כל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי לוי יצחק מברדיצוב, קדושת לוי
01:28
פרשת קרח, יום ו´, כ"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 519 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת קרח"
ביאור על הפסוק "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר". רבי לוי יצחק מברדיצ´וב בספרו ´קדושת לוי´, מסביר מדוע דווקא דתן ואבירם טוענים טענה זו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035