לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011151
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:04
פרשת הברכה, יום ב´, ה´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 422 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ד

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וזאת הברכה"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:22
פרשת הברכה, יום א´, ד´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 447 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שישים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, סעודות שבת, ליל שבת, קידוש, יין לקידוש
02:41
יום ב´, ה´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 788 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שישים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - סוגי יין ומי שאין לו יין.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שישים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, סעודות שבת, ליל שבת, קידוש
02:22
יום א´, ד´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 421 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שישים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - כיצד ועל איזה יין לקדש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:08
פרשת הברכה, יום ג´, ו´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 505 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת וזאת הברכה"
"מאמר אושפיזין קדישין" השכינה שהיתה הולכת עם ישראל במדבר, זכתה שהאירו בה סוד אורות החסדים שהם ענני הכבוד. ומכאן נמשך לבאר כי כשהאדם יושב בסוכה בצל האמונה, אזי שבעת הרועים...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:01
פרשת הברכה, יום ב´, ה´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 740 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת וזאת הברכה"
"מאמר טעם לענני כבוד, וסגולת הישיבה בסוכה" על ידי ישיבת ישראל במדבר תחת ענני הכבוד שהיו בסוד הארת אור המקיף של הבינה, זכו לישב בצל האמונה והיו קשורים בקדושת הקב"ה, ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:17
פרשת הברכה, יום א´, ד´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 391 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה"
"מאמר סוד סוכה כנגד ענני הכבוד" לשלוש מתנות זכו ישראל בזכות שלושת הרועים, ומפרש כי: בזכות משה היה מרכבה לתפארת, זכו למן. ובזכות אהרון שהיה מרכבה לחסד, זכו לשבעה ענני כבוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - עשרת ימי תשובה שיעור שלישי - עשרת ימי תשובה, פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:02
פרשת הברכה, יום ג´, ו´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 844 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ד

"2 דקות של תורה - עשרת ימי תשובה שיעור שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - עשרת ימי תשובה שיעור שני - עשרת ימי תשובה, פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
04:01
פרשת הברכה, יום ב´, ה´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 523 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ד

"2 דקות של תורה - עשרת ימי תשובה שיעור שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - עשרת ימי תשובה שיעור ראשון - עשרת ימי תשובה, פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
05:10
פרשת הברכה, יום א´, ד´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 760 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ד

"2 דקות של תורה - עשרת ימי תשובה שיעור ראשון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035