לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4046447
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה עשרים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ליל הסדר, הגדה, כורך, מרור, מצה, שולחן עורך, שלחן עורך, צפון, אפיקומן
03:07
יום ג´, ח´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 477 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה עשרים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - צפון, הלכות אפיקומן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:40
פרשת צו, יום ג´, ח´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 510 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת צו"
"מאמר סוד הושענה רבה וחבטת ערבות" ימי הדין מתחילים בראש השנה, וסיומם הוא ביום הושענא רבה, שאז נמסרים הפתקים. ולפי שביום זה יש התעוררות הגבורות, לכן אנו מעוררים על גבורות ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה עשרים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ליל הסדר, הגדה, כורך, מרור, מצה, שולחן עורך, שלחן עורך, אפיקומן
03:59
יום ב´, ז´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 762 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה עשרים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - דיני כורך ושולחן עורך.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה עשרים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ליל הסדר, הגדה, מרור, חרוסת
04:02
יום א´, ו´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה עשרים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - דיני מרור.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה עשרים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ליל הסדר, הגדה, מגיד, מוציא מצה, מה נשתנה, כזית מצה, אכילת מצה
04:03
יום ו´, ד´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 798 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה עשרים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - המשך הלכות מצה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:17
פרשת צו, יום ב´, ז´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 506 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת צו"
"מאמר המקדש עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה" מבואר בו כי יחוד יסוד ומלכות יהיה בשלמות לעתיד לבוא. ומבאר כי המתרחק מכל חטא גורם לעורר עליו את מידת הקדושה מלמעלה, וזוכה להתקד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת צו - פרשת צו, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:29
פרשת צו, יום א´, ו´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 481 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת צו"
"מאמר לעולם יקדים אדם תפלה לצרה" כ בכל יום נידון העולם, אם בכלל ואם בפרט, וכדי להינצל מהדין ראוי אדם להקדים תפלה ולעורר רחמים תמיד, ובזה ינצל מכל נזק. וזו עבודת הצדיקים, ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, כתנות אור , פירוש, ביאור, ביאורים, כתנות אור, רש"י, הקדש, מעילה, קרבנות
02:41
פרשת ויקרא, יום ו´, ד´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 499 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויקרא"
ביאור מתוך ספר ´כתנות אור´ על הפסוק "זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו", מדוע ההקרבה נזכרה פעמיים? מעניין הקדש ומעילה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה,רבי שלמה הכהן רבינוביץ´, רבי מנחם מנדל מרימינוב, פירוש, ביאור, ביאורים, מאור ושמש, תפארת שלמה,  שבת
01:47
פרשת ויקרא, יום ה´, ג´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 533 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויקרא"
ביאורו של רבי מנחם מנדל מרימינוב על הפסוק "ונסלח לו, על אחת מכל אשר יעשה, לאשמה בה". אשמה נוטריקון "לאל אשר שבת מכל המעשים", להוכיח כי השבת מכפרת על האשמה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ועשרים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ליל הסדר, הגדה, מגיד, מוציא מצה, מה נשתנה, כזית מצה, אכילת מצה
04:05
יום ה´, ג´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 844 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ו' ניסן תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ועשרים"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - סדר מגיד ומוציא מצה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035