לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4050117
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויחי יום ראשון - פרשת ויחי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:55
ויחי, יום א´, ה´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 425 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויחי יום ראשון"
"מאמר חיים של תורה ויראת שמים" שלשה טעמים למה פרשה זו סתומה. ומבאר רשב"י כי יעקב זכה במצרים לחיים אמיתיים, כי ראה את כל בניו עוסקים בתורה, וראה ליוסף שעומד בצדקו בלא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום שישי - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:03
ויגש, יום ו´, ג´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 458 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום שישי"
"מאמר שבת מקור הברכה" השבת היא מקור לברכת כל ששת ימי החול, וכפי שהאדם עורך את שולחנו בשבת, כן ממשיך ברכה לכל ששת הימים. ומוכיח זאת מהמן שלא היה יורד ביום השבת. ומפרש על פ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום חמישי - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:01
ויגש, יום ה´, ב´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום חמישי"
"מאמר מידה כנגד מידה" זה לעומת זה עשה האלוהים, כי אותם כוחות שיש בקדושה, יש כנגדם בסטרא אחרא, וגם הם נקראים כוחות הטומאה כשמותם בקדושה. ולדוגמא בקדושה השם "פרעה"...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום רביעי - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:08
ויגש, יום ד´, א´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום רביעי"
"מאמר אין הקב"ה פועל רע" העוסק בצדקה, ובפרט בשעת הדוחק והרעב, הנה זה זוכה להתדבק בעץ החיים, ומבאר שלכן תמה אליהו על בן האישה האלמנה שכלכלה אותו ברעב. ומכאן מבאר ומוכ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום שלישי - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:05
ויגש, יום ג´, ל´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום שלישי"
"מאמר מצות צדקה בגוף ובממון ובדעת" הקב"ה ברא בני אדם עשירים ועניים, חכמים וטפשים, וזאת כדי שיזכו העשירים והחכמים על ידי העניים הטפשים, במצות צדקה שהיא מתקיימת בגופו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום שני - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:28
ויגש, יום ב´, כ"ט כסלו, תשע"ד: | צפיות: 540 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום שני"
"מאמר מעלת העוסק בשירות ותשבחות בחצות לילה" כי מי שניעור בנקודת חצות לילה, ועוסק אז בשירות ותשבחות לקב"ה, הנה מעלתו גדולה והקב"ה חפץ בו. ותשבחותיו גדולים מכל שי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום ראשון - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:07
ויגש, יום א´, כ"ח כסלו, תשע"ד: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום ראשון"
"מאמר מעלת הניעור בחצות לילה" מי שהולך לישון בחצי הראשונה של הלילה, ומתעורר בנקודת חצות, הנה זה לא טועם טעם מיתה בשנתו. ומבאר שכן היה דרכו של דוד המלך, שהיה עוסק בתורה בת...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום שישי - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
01:55
מקץ, יום ו´, כ"ו כסלו, תשע"ד: | צפיות: 508 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום שישי"
"מאמר איסור דיבור חול בשבת" כל מילה היוצאת מפה האדם, עולה למעלה ופועלת, ועל כן ביום השבת כשאנו יושבים בעונג אסור לנו לדבר דיבורי חול כי בזה אנו מעוררים את שליטת ימי החול,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום חמישי - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:27
מקץ, יום ה´, כ"ה כסלו, תשע"ד: | צפיות: 506 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום חמישי"
"מאמר שכר המוחל לחבירו שגמלו רע" מי שמוחל לחבירו שגמלו רע, נקרא "הולך בתום", ושכרו הוא ששוכן בבטח, כי הקב"ה שומרו ומצילו מכל רע. ומביא על כך מעשה שמוכיח ממ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום רביעי - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:05
מקץ, יום ד´, כ"ד כסלו, תשע"ד: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום רביעי"
"מאמר אסור להתחכם ולעבור אף על דבר אחד מהתורה" האדם נברא כדי שיזכה להבין את חוכמת ה´ שבתורה ולעבוד לקב"ה כראוי, כי התורה הקדושה מיוסדת בחכמה נפלאה, ובה הסתכל ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035