לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045550
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום רביעי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ויעתר יצחק ליהוה, ותהר רבקה, יצחק אבינו, רבקה אימנו
02:14
תולדות, יום ד´, כ"ו חשון, תשע"ד: | צפיות: 519 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום רביעי"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", מבאר על הפסוק "ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום שלישי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, יצחק אבינו, רבקה אימנו, ויעתר יצחק ליהוה, ותהר רבקה, הלכות מתנה
02:35
תולדות, יום ג´, כ"ה חשון, תשע"ד: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום שלישי"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות מתנה הלכה ה" "ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ואלה תולדת יצחק, אברהם הוליד את יצחק, הלכות שבת, אברהם
02:04
תולדות, יום ב´, כ"ד חשון, תשע"ד: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות שבת הלכה ו", מבאר על הפסוק "ואלה תולדת יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום ראשון - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ואלה תולדת יצחק, אברהם הוליד את יצחק, הלכות שבת, אברהם
02:35
תולדות, יום א´, כ"ג חשון, תשע"ד: | צפיות: 500 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום ראשון"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות שבת סעיף כג", מבאר על הפסוק "ואלה תולדת יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי ב´ - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, אור חדש, רבי חיים זייציק, וישתחו ארצה, ספורנו, מוסר
03:35
וישלח, יום ו´, י"ב כסלו, תשע"ד: | צפיות: 528 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי ב´"
מוסר נפלא מספר ´אור חדש´ ´לרבי חיים זייציק´ על הפסוק ´וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רמבם, שמעון ולוי, תוכחה
02:45
וישלח, יום ו´, י"ב כסלו, תשע"ד: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שישי"
´ויאמר יעקב אל-שמעון ואל-לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ´ הרמבם כותב ´שעל בן נח אין אזהרה אלא על חיוב יש מיתה´, שואל הרדב´ז ´רבי דוד בן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום חמישי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, דינה , הרבי  מליובאוויטש
03:55
וישלח, יום ה´, י"א כסלו, תשע"ד: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום חמישי"
´ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ´ רש´י מסביר ´בת לאה ולא בת יעקב´ ככתוב ´ותצא לאה לקראתו´ מחדש ´הרבי מליוב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום רביעי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שכם, הרבי  מליובאוויטש, ארץ ישראל, אהבת הארץ
04:55
וישלח, יום ד´, י´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום רביעי"
´ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה´ שואל ´הרבי מליובאוויטש´ מדוע קנה שדה יעקב והלא רק חנה שם לזמן מועט, שהיה בדרכו לאביו ליצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שלישי - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, שם ועבר, שרו של עשו , דורון לעשו, הרבי מליובאוויטש, ויבא יעקב שלם
04:57
וישלח, יום ג´, ט´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 504 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שלישי"
´ויבא יעקב שלם עיר שכם ´ מסביר ´הרבימליובאוויטש´ כמה מהחסרונות שהיה ליעקב מפגישתו עם עשו, ואיך הושלם לו חסרונו, שהיה צולע משרו של עשו והחלים, שנתן דורו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שני - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, סוכות, בניית בית, הרבי מליובאוויטש, ויבן לו בית
01:03
וישלח, יום ב´, ח´ כסלו, תשע;"ד: | צפיות: 523 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וישלח יום שני"
;"ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות;" מבאר ;"הרבי מליובאוויטש;" על עשייה של יעקב, ברוחניות בנה בית דבר קבוע, ואילו למקנהו עשה סוכות דבר ארעי.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035