לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4010265
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הרמ"ק - תומר דבורה: ב´ - תומר ,דבורה, רבי משה קורדובירו, רבי משה קורדווירו, הרמק, הרמ"ק, רמק, רמ"ק, פרדס רימונים, מוסר, קבלה, לימוד חודשי, צפת
04:21
סדר לימוד חודשי, ב´ לחודש: | צפיות: 1105 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"הרמ"ק - תומר דבורה: ב´"
ספר המוסר הקדוש ´תומר דבורה´ לרמ"ק, מוקלט ומסודר בסדר לימוד חודשי, מפי ראש הישיבה שליט"א.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הרמ"ק - תומר דבורה: א´ - תומר ,דבורה, רבי משה קורדובירו, רבי משה קורדווירו, הרמק, הרמ"ק, רמק, רמ"ק, פרדס רימונים, מוסר, קבלה, לימוד חודשי, צפת
05:40
סדר לימוד חודשי, א´ לחודש: | צפיות: 827 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"הרמ"ק - תומר דבורה: א´"
ספר המוסר הקדוש ´תומר דבורה´ לרמ"ק, מוקלט ומסודר בסדר לימוד חודשי, מפי ראש הישיבה שליט"א.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שישי - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:31
תצוה, יום ו´, ז´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 457 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שישי"
"הכתב סופר" על הפסוק "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" מבאר ממעלת הבגדים שמכבדים האדם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום חמישי - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:13
תצוה, יום ה´, ו´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 425 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום חמישי"
ספר "תפארת יונתן" על הפסוק "ועשית בגדי קודש" מבאר ממעלת הבגדים של אהרון הכהן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום רביעי - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:04
תצוה, יום ד´, ה´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 393 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום רביעי"
בפסוק "להעלות נר תמיד" ומסיים בפסוק "חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל" מבאר מעלת לימוד עבודת המשכן.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שלישי - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:08
תצוה, יום ג´, ד´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 428 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שלישי"
ספר "מים יחזקאל" על הפסוק "להעלות נר תמיד" מבאר מדוע הכתוב אומר ´להעלות´ ולא ´להדליק´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שני - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:52
תצוה, יום ב´, ג´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום שני"
ספר "פנים יפות" על הפסוק "ויקחו אליך שמן זית זך" מבאר מדוע כתבה התורה ´שמן זית זך´ ולא ´שמן זית´ בלבד כמו בכל מקום בתורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:04
תצוה, יום א´, ב´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תצוה יום ראשון"
"החתם סופר" על הפסוק "ואתה תצוה את בני ישראל" מבאר מדוע כתבה התורה ´ואתה´ ולא ´צו´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שישי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:04
תרומה, יום ו´, ל´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 410 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ב אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שישי"
ספר "קול אליהו" על הפסוק "אמתיים וחצי אורכו" מעניין שכל המוסיף גורע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום חמישי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:17
תרומה, יום ה´, כ"ט שבט, תשע"ד: | צפיות: 417 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום חמישי"
ספר "צפנת פענח" על הפסוק "ועשית כפורת זהב" מבאר ממעלת עשייתו של משה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035