לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4023043
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום שישי - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:09
וישב, יום ו´, י"ט כסלו, תשע"ד: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום שישי"
"מאמר הזמנה והכנה לשבת" צריך האדם להזמין את השבת כשם שמזמין ומכין את עצמו אל האורח, ויעשה זאת על ידי שיערוך מבעוד יום שולחן מסודר במאכל ומשתה כראוי, יותר מהנהגתו שבכל יום...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום חמישי - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:05
וישב, יום ה´, י"ח כסלו, תשע"ד: | צפיות: 461 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום חמישי"
"מאמר היצר הרע שולט על המתגאה" צריך האדם להשתדל בתורה ולקיים מצוות בעולם הזה, ועל ידי כן ישיג חיזוק וגבורה כנגד הסטרא אחרא. ומבאר כי דרכו של היצר הרע היא לפתות את האדם לס...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום רביעי - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:56
וישב, יום ד´, י"ז כסלו, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום רביעי"
"מאמר הקב"ה שומר את הצדיקם" בכל מקום הולכים הצדיקים, השכינה עמהם, והקב"ה שומר אותם שלא יפלו ביד האויבים, ועושה להם ניסים, ומוכיח זאת מאברהם ויוסף. ומבאר עוד כי ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום שלישי - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
וישב, יום ג´, ט"ז כסלו, תשע"ד: | צפיות: 473 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום שלישי"
"מאמר חובת וחומרת מצוות פריה ורביה" ומבואר בו כי מי שלא השתדל לישא אישה ולהוליד בנים, הנה הגם שעסק בתורה, אין לו חלק לעולם הבא, אבל הקב"ה שחפץ בתיקונו עושה עמו חסד ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום שני - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:41
וישב, יום ב´, ט"ו כסלו, תשע"ד: | צפיות: 436 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום שני"
"מאמר שכר העוסקים בתורה" העוסק בתורה זוכה לחיים בשני עולמות, ומפרש כי העוסק בתורה לשמה זוכה לשכר בעולם הבא ששם הוא ברכת אריכות ימים האמיתי, אבל מי שעוסק בתורה שלא לשמה הנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום ראשון - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:41
וישב, יום א´, י"ד כסלו, תשע"ד: | צפיות: 431 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום ראשון"
"מאמר טעם לחנך הילדים למצוות" היצר הטוב נקרא ילד לעומת היצר הרע שנקרא זקן, כי היצר הרע מקדים להיכנס באדם מיום שנולד כדי שיקנה טבע אצל האדם, ואחר כך כשיכנס אצל האדם היצר ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום שישי - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
01:39
וישלח, יום ו´, י"ב כסלו, תשע"ד: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום שישי"
"מאמר שבת שקולה ככל התורה" שבחם של ישראל הקדושים, שהקב"ה בחר בנו מכל העמים וקרבנו לעבודתו, ונתן לנו מאהבתו את יום השבת, שהוא קדוש משאר הימים, ויש בו מנוחה ושמחה, והו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום חמישי - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:09
וישלח, יום ה´, י"א כסלו, תשע"ד: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום חמישי"
"מאמר מעלת וסגולת ספר תהלים" כל השונאים והצוררים העליונים והתחתונים שיש לאדם, הם מכח היצר הרע המחטיא לאדם ומקטרג. כי האדם ההולך בדרך הישר הנה השכינה מסתרת אותו בצל כנפיה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום רביעי - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:19
וישלח, יום ד´, י´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 471 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום רביעי"
"מאמר כל פעולות הצדיק הם לשם שמים" יעקב השתחווה לשכינה ולא לעשו, וכן דוד ברך לקב"ה ולא לנבל, והגם שעמדו מול אלו הרשעים הנה הם נתכוונו לגבוה. ומסיק מכאן שפשוט הוא שאס...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישלח יום שלישי - פרשת וישלח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:38
וישלח, יום ג´, ט´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 530 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישלח יום שלישי"
"מאמר מעלת תפילת רבים" המלאכים השאירו ליעקב בפרוט את גודל כח עשו, כדי שיכנס הפחד בלבו ויתעורר להתפלל, וזאת לפי שהקב"ה חפץ בתפילת הצדיקים. והגם שיעקב היו עמו מלאכים ע...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035