לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4010268
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים, וידבר משה, ראייה, עם קשה עורף
02:44
פרשת כי תשא, יום ד´, י"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 531 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תשא"
ביאור מתוך ספר ´וידבר משה´ על הפסוק "ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:16
פרשת כי תשא, יום ה´, י"ח אדר, תשע"ג: | צפיות: 567 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת כי תשא"
"מאמר חטא העגל ממשיך מיתה לעולם" כי אחר חטא העגל הרחיק משה את האוהל מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד, ומבאר כי "אוהל מועד" רומז לשכינה הקדושה הן בשלמותיה. והן בחסרו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:52
פרשת כי תשא, יום ד´, י"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 549 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת כי תשא"
"מאמר הנזק הרב שנעשה על ידי החטא" כשעמדו ישראל לפני הר סיני, פסקה זוהמת הנחש שהוא היצר הרע, וזכו להתעטר בשמות הקדושים שהיו להם לשמירה. אבל אחר חטא העגל נסתלקו מהם אלו העט...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, חמץ, בדיקת חמץ, השבתת חמץ
04:04
יום ד´, י"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - בדיקת חמץ.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי ישראל בן אליעזר, ביאור, ביאורים, מסכת ביצה, זכרון זאת, קבלת שבת, שבת, הבעל שם טוב
01:51
פרשת כי תשא, יום ג´, ט"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 527 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תשא"
ביאורו של ´הבעל שם טוב´ זצ"ל לגמרא במסכת ביצה על הפסוק "...שבת וינפש", שכבר בקבלת השבת בכניסתה מצטערים על הנפש היתרה שאובדת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אליהו בן שלמה זלמן, ביאור, ביאורים,הגר"א, הגאון מווילנה, מחצית השקל, פדיון, צדקה, קול אליהו, טעמי המקרא, טעמים, רביע
01:27
פרשת כי תשא, יום ב´, ט"ו אדר, תשע"ג: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תשא"
פירושו של הגאון מוילנא זצ"ל, מדוע ישנו טעם ´רביע´ בפסוק "העשיר לא ירבה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ברכת האילנות, חודש ניסן, חמץ, בדיקת חמץ, השבתת חמץ
03:25
יום ג´, ט"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 760 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - המשך דיני ברכת האילנות ובדיקת חמץ.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות פסח, ברכת האילנות, חודש ניסן, שבת הגדול
03:22
יום ב´, ט"ו אדר, תשע"ג: | צפיות: 506 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות פסח - דיני חודש ניסן וברכת האילנות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:08
פרשת כי תשא, יום ג´, ט"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 618 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת כי תשא"
"מאמר בגאולה תלוי בתשובה" ישראל קדושים נמשלו לפרח השושנה, שיתרון מעלתה ניכר בין החוחים. ומפרט את סדר השתלשלות ירידת ישראל למצרים ועלייתם משם עדי נחלת ארץ ישראל. ומבאר שכי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:59
פרשת כי תשא, יום ב´, ט"ו אדר, תשע"ג: | צפיות: 483 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת כי תשא"
"מאמר התחזקות ישראל בגלות" ישראל קדושים ומחזקים עצמם בימי הגלות, בנחמות והבטחות שדיבר הקב"ה לעשות טוב לעמו בספרי התורה והנביאים, שעל ידיהם ישראל סובלים את השפלות האו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035