לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045676
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, פת הבאה בכיסנין, מיני מזונות, ברכת מזונות, מעין שלוש, ברכת המזון
02:47
יום ג´, כ"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 871 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:11
פרשת קרח, יום ד´, כ"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 401 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת קרח"
"מאמר מעלת מארי דחושבנא" צריך האדם בחייו לכוין את כל מעשיו שיהיו לשם שמים, ובזה ישרה עליו הקב"ה ויסיעו לעבודתו. ומבאר כי אחר פטירת האדם אין לו רשות לתקן מעשיו ולשוב ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:15
פרשת קרח, יום ג´, כ"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 387 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת קרח"
"מאמר החטא הוא המביא יסורין לאדם" הבא לנחם את חברו, צריך לומר לו דברי חיזוק במעלתו, ושהקב"ה בחר בו ורוצה בתיקונו, ואם הוא צדיק אז יסורין הם כפרה והגנה לדור, באופן שי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, ויפול משה על פניו, מחלוקת קרח ועדתו, הקפדה
01:04
פרשת קרח, יום ב´, כ"ה סיון, תשע"ג: | צפיות: 628 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת קרח"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע נפל משה על פניו במחלוקת קרח ועדתו?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, פת הבאה בכיסנין, מיני מזונות, ברכת מזונות, מעין שלוש, ברכת המזון
02:25
יום ב´, כ"ה סיון, תשע"ג: | צפיות: 569 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - הבדלים בין מיני מזונות למוציא.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:04
פרשת קרח, יום ב´, כ"ה סיון, תשע"ג: | צפיות: 539 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת קרח"
"מאמר הצדיקים יכולים לבטל גזרות" צריכים בני אדם להיזהר במעשיהם שלא לחטוא, ושלא יכריעו את העולם לחובה, כדי שלא יתעורר המקטרג לפעול דין. ומבאר שבזמן שיש דין בעולם הנה אם יש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, יריעות שלמה, מחלוקת קרח ועדתו, ומדוע תתנשאו על קהל ה´
02:14
פרשת קרח, יום א´, כ"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 575 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת קרח"
בירור של בעל ´יריעות שלמה´, מה הייתה בעצם טענתו של קרח כלפי משה ואהרון?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, פת הבאה בכיסנין, מיני מזונות, ברכת מזונות, מעין שלוש, ברכת המזון
02:16
יום א´, כ"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 461 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - פת הבאה בכיסנין והמוציא על מיני מזונות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - רצונות וכיסופין מנצחים את הכל - פרשת שלח לך, כיסופין, רבי נחמן מברסלב, רבי נתן מברסלב, שיחות הר"ן, שיחות הרן
28:05
פרשת שלח לך, אור ב´, תשס´´ט: | צפיות: 915 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"רצונות וכיסופין מנצחים את הכל"
חיזוק גדול ליהודי להתחזק כל ימיו ברצונות וכיסופין לדברים שבקדושה, להתקרב לצדיק ולהיות יהודי כשר, ואם יתמיד בכך כל ימיו, אין דבר שיוכל למנעו מלהשיג את מבוקשו ומובטח לו שיזכה ויצליח ...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:56
פרשת קרח, יום א´, כ"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 821 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת קרח"
"מאמר גנות המחלקת ומעלת השלום" העוסקים בתורה והולכים בדרכיה זוכים להינצל מכל פורענות בעולם הזה והבא, וזוכים לחיים אמיתיים, ואילו היו עוסקים ישראל בתורה כראוי לא היו נמצאי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035