לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011151
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שמונים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, שליח ציבור, חזרת ש"צ, עניית אמנים, אמן יתומה, אמן חטופה
02:22
יום א´, ט"ז שבט, תשע"ג: | צפיות: 481 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ט"ז שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שמונים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - דיני עניית אמן בחזרת הש"צ.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק שני פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מנחם מנדל מרימנוב, פירוש, ביאור, ביאורים, החוזה מלובלין, צדיק, צדיקים,רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ
02:09
פרשת בשלח, יום ו´, י"ד שבט, תשע"ג: | צפיות: 580 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק שני פרשת בשלח"
פירוש על הפסוק "ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם" על פי רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל והרבי הקדוש מלובלין זצ"ל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ראשון פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי R35;שלמה אפרים מלונטשיץR36;, פירוש, ביאור, ביאורים, כלי יקר, ביזת מצרים, עשירות
02:05
פרשת בשלח, יום ו´, י"ד שבט, תשע"ג: | צפיות: 542 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ראשון פרשת בשלח"
ביאור של ´הכלי יקר´ על הפסוק "וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים", בעניין הקשר בין התורה לעשירות ממון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, שליח ציבור, חזרת ש"צ, קדושה
02:31
יום ו´, י"ד שבט, תשע"ג: | צפיות: 503 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - עניית קדושה ועוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה כ"ג לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות עשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, פטר חמור, פדיון, עריפה
01:05
יום ו´, י"ד שבט, תשע"ג: | צפיות: 1277 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ד שבט תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה כ"ג לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה כ"ג מצוות עשה - לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה כ"ג לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בשלח - פרשת בשלח, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:51
פרשת בשלח, יום א´, ט´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 1026 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בשלח"
סדר לימוד זוהר יומי, בענין מעלת העוסק בתורה מחצות הלילה על פי הפסוק "וה´ הולך לפניהם יומם", בו מבואר כי יש חיוב ללמוד תורה גם ביום וגם בלילה וגם שהלילה הוא שעת מנוח...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בשלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מרים הנביאה, שירת הים
01:53
פרשת בשלח, יום ה´, י"ג שבט, תשע"ג: | צפיות: 552 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בשלח"
ביאור עפ"י דברי הראשונים על הפסוק "ותען להם מרים…", מדוע המילה להם בלשון זכר, מאחר שמרים הנביאה שרה רק עם הנשים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, שליח ציבור, חזרת ש"צ, קדושה
02:35
יום ה´, י"ג שבט, תשע"ג: | צפיות: 516 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - חזרת ש"צ ועניית קדושה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, קול באשה ערוה, תוף מרים הנביאה, שירת הים
01:37
פרשת בשלח, יום ד´, י"ב שבט, תשע"ג: | צפיות: 555 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בשלח"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע בשירת הים דווקא מרים והנשים ניגנו בתופים, ולא הגברים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, שליח ציבור, חזרת ש"צ
02:01
יום ד´, י"ב שבט, תשע"ג: | צפיות: 507 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - חזרת שליח ציבור.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035