לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011151
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים - ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי ישראל הכהן מראדין, פירוש, ביאור, ביאורים, נפוצות ישראל, רבנו יונה, בטחון, זכויות, רבנו הגאון רבי אליהו מוילנא, הגאון מוילנא
03:19
פרשת שופטים, יום ו´, ו´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1222 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים - ב´"
פירושו של רבי ישראל הכהן מראדין זצ"ל על פסוק "תמים תהיה עם ה´ אלהיך" מספרו ´נפוצות ישראל´
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים - ב´" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים - ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, החפץ חיים, פירוש, ביאור, ביאורים, תמים תהיה עם ה´ אלהיך, רבי ישראל הכהן מראדין, עם עיקש תתפתל, מתי להיות תמים
02:17
פרשת שופטים, יום ה´, ה´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1205 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים - ב´"
פירושו של רבי ישראל הכהן מראדין זצ"ל על פסוק "תמים תהיה עם ה´ אלהיך" מספרו ´החפץ חיים´
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים - ב´" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, כי תצא למלחמה על אויבך
02:11
פרשת שופטים, יום ד´, ד´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1169 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - ב´"
פירוש על הפסוק "כי תצא למלחמה על אויבך"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - ב´" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים - ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, לבלתי רום לבבו מאחיו, מלך, לב
02:09
פרשת שופטים, יום ג´, ג´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1012 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים - ב´"
פירוש על הפסוק "לבלתי רום לבבו מאחיו"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים - ב´" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים - ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי חכמים
02:53
פרשת שופטים, יום ב´, ב´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1094 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים - ב´"
תשובתו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל לאחר ויכוח עם כומר בהקשר לפרשה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים - ב´" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים - ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרמב"ן, פירוש, ביאור, ביאורים, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל
02:21
פרשת שופטים, יום א´, א´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 974 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים - ב´"
פירושו של הרמב"ן על פסוק "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים - ב´" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ, פירוש, ביאור, ביאורים, והגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל
03:10
פרשת שופטים, יום ז´, ז´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1187 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת שופטים"
פירושו של החוזה מלובלין זצ"ל על פסוק "והגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, קדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיטשוב , פירוש, ביאור, ביאורים, ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה´ אלהיך
02:38
פרשת שופטים, יום ו´, ו´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1178 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים"
פירושו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל ה´קדושת לוי´ זצ"ל על פסוק "ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה´ אלהיך"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, הרבי מגור, רבי יהודה אריה לייב אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
01:37
פרשת שופטים, יום ה´, ה´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1130 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים"
פירושו של רבי שמחה בונים מפרשיסחא זצ"ל על פסוק "צדק צדק תרדוף"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, שפת אמת, הרבי מגור, רבי יהודה אריה לייב אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
02:33
פרשת שופטים, יום ד´, ד´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1222 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ד' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים"
ביאור מספר ´שפת אמת´ על פסוק "השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035