לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4046441
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, שהחיינו, מחיה המתים, הפוגש חברו
01:58
יום א´, כ"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - הפוגש חברו לאחר זמן מברך שהחיינו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:33
פרשת מטות-מסעי, יום ו´, כ"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 419 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת מטות"
"מאמר זהירות בקדושת הנשמה יתירה בשבת" שורש הנשמה יתירה היא המלכות דאצילות, וכשעומדת לרדת ולהתפשט לשרות על ישראל קדושים בהתקדש יום השבת, הנה היא עוברת דרך גן עדן ומתרצחת ש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:46
פרשת מטות-מסעי, יום ה´, כ"ו תמוז, תשע"ג: | צפיות: 430 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת מטות"
"מאמר בנין ירושלים והמקדש קודם קיבוץ גלויות" משנחרב בית המקדש נמנע השפע מכל העולמות, ושולטים החיצונים. והשכינה ראתה בחורבן ביתה ובגלות בניה בצער, וירדה לגלות עמהם. וראתה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:49
פרשת מטות-מסעי, יום ד´, כ"ה תמוז, תשע"ג: | צפיות: 399 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת מטות"
"מאמר הקב"ה מצטער בגלות ישראל ובחורבן המקדש" בחורבן בית המקדש ניטל הכבוד שהוא רמז ליחוד השכינה שתמיד היה הקב"ה משתבח במעשה ישראל שגורמים יחוד, ועתה בחטאם הופרד....
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מסעי - פרשת מסעי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, חתם סופר, החת"ם סופר
01:45
פרשת מטות-מסעי, יום ב´,כ"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 558 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מסעי"
ביאורו של ה´חת"ם סופר´ זצ"ל על הפסוק "..יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים ומצרים מקברים את אשר הכה ה´ בהם".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מטות - פרשת מטות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, חתם סופר, החת"ם סופר, שבועה
02:08
פרשת מטות-מסעי, יום ב´,כ"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 546 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת מטות"
ביאורו של ה´חת"ם סופר´ מדוע נכתבה המילה ´אשר´ בפסוק "..זה הדבר אשר צוה ה´" שנראת לכאורה מיותרת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מסעי - פרשת מסעי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה טייטלבוים, רבי משה טייטלבאום, ישמח משה, הישמח משה, סאטמר
01:45
פרשת מטות-מסעי, יום א´,כ"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 796 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מסעי"
ביאורו של ה´ישמח משה´ זצ"ל, מדוע נכתב בתחילת הפרשה "..אשר יצאו מארץ מצרים", הלא דבר זה לכאורה ברור וידוע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מטות - פרשת מטות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אבני עזר, שם משמואל, נדרים, נדר, הפרת נדרים
02:03
פרשת מטות-מסעי, יום א´,כ"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 455 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת מטות"
ביאורו של בעל ´אבני עזר´ על הפסוק "וידבר משה אל ראשי המטות" בעניין הפרת נדרים ואיסור ´בל תוסיף´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:04
פרשת מטות-מסעי, יום ג´, כ"ד תמוז, תשע"ג: | צפיות: 914 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת מטות"
"מאמר התבוננות בהדר בית המקדש שנחרב" בית המקדש שהיכן לבנות דוד, היה מגדל גבוה בירושלים, והיה מכוון כנגד בית המקדש שלמעלה,. ונקרא "מגדל" לרוב יופיו כמו "צוא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:33
פרשת מטות-מסעי, יום ב´, כ"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 435 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת מטות"
"מאמר השתתפות בצער השכינה בגלות" ומבואר בו כי ממש בזמן החורבן סילק הקב"ה השגחתו מישראל, והיה בבחינת הסתר פנים, ואחר החורבן כשהביט הקב"ה בחורבן ובגלות השכינה ויש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035