לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4023043
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, זמן תפילה
02:49
יום ג´, י"א שבט, תשע"ג: | צפיות: 787 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - זמני תפילת שחרית.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, לעבור לפני המתפלל
03:01
יום ב´, י´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 763 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - לא לשבת או לעבור לפני המתפלל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אלימלך מליז´נסק, פירוש, ביאור, ביאורים, מי כמכה באלים, קרבן העני, תהילים
02:02
פרשת בשלח, יום ג´, י"א שבט, תשע"ג: | צפיות: 599 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"א שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בשלח"
מתוך ספר קרבן העני, על הפסוק "מי כמכה באלים ה´…" מה שייכות לומר שבח ה´, בתוך סיפור נס קריעת ים סוף.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם מרדכי אלתר, רבי ישראל אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי אמת, בית ישראל, זה אלי ואנוהו, חסידות גור, רבי מנחם מנדל מקוצק
03:13
פרשת בשלח, יום ב´, י´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 599 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"א שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בשלח"
ביאורו של ה´אמרי אמת´ מגור על הפסוק "זה אלי ואנוהו, אלהי אבי וארממנהו", ועוד מחובתו של היהודי להכיר את הבורא יתברך מעצמו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה כ"ב לפדות פטר חמור בשה - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, פטר חמור, פדיון
01:39
יום ב´, י´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 1287 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה כ"ב לפדות פטר חמור בשה"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה כ"ב מצוות עשה - לפדות פטר חמור בשה.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה כ"ב לפדות פטר חמור בשה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים מאיר הגר מויז´ניץ, פירוש, ביאור, ביאורים, עזי וזמרת יה, אמרי חיים, חסידות ויז´ניץ, לימוד
02:03
פרשת בשלח, יום א´, ט´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בשלח"
ביאורו של בעל ה´אמרי חיים´ מויז´ניץ על הקשרו של הפסוק "עזי וזמרת יה" לדרך בה צריך כל יהודי ללמוד תורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, תפילת הלחש, הפסק בין תפילה לחזרה
02:31
יום א´, ט´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 490 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כיצד ינהג האדם בין סיום תפילת י"ח לחזרת הש"צ.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי פנחס מקוריץ, פירוש, ביאור, ביאורים, בני יששכר, רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, אוכל נפש, פרנסה, יום טוב
02:56
פרשת בא, יום ו´, ז´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 572 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בא"
ביאורו של רבי פנחס מקוריץ זצ"ל, מדוע נכתב בתורה היתר עשיית מלאכת אוכל נפש אך ורק לגבי שביעי של פסח. בעניין הפרנסה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, תפילת הלחש, אלהי נצור, עושה שלום
02:25
יום ו´, ז´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 468 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - אלהי נצור וסיום תפילת הלחש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אריה גודה בן אכבא, פירוש, ביאור, ביאורים, לב אריה, בכור שור, ברית מילה, קרבן פסח
02:57
פרשת בא, יום ה´, ו´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 498 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בא"
ביאורו של בעל ספר ´לב אריה´ בזכות איזה מצוות נגאלו בני ישראל ממצרים, כאשר ידוע שאין שכר מצוות בעולם הזה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035