לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011151
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום רביעי - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:25
לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום רביעי"
"ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם". מי הוא אותו "פליט"? מה הוא אמר לאברם? מה היתה כוונתו? הרבי עונה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - לך לך יום רביעי - פרשת לך לך, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:04
לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 433 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - לך לך יום רביעי"
"וינגע ה´ את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם". כאשר שרה היתה בבית פרעה, רבי נתן מגלה, שנעשו פעולות רוחניות בעת ההימצאות שרה שם, שגרמו להכנעתו של פרעה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 430 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שלישי"
"ויאמר ה´ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". רבי יעקב סוכרי מלמד אותנו מה הקשר שבין אברהם אבינו ל...גשם. שואלים מה הקשר? כנסו ותדעו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:25
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 551 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שלישי"
בדורות הקודמים לאברהם, מצינו צדיקים, עובדי השם ואנשים יראים (נח, שם ,עבר וכו´). החפץ חיים שואל ומתרץ מדוע נבחר דווקא אברהם אבינו, מבין כל אותם הצדיקים, לייסד את העם העברי. ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:55
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום שלישי"
"ויקח אברם...ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען". במסכת סנהדרין כתוב, "כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו", ואילו במשה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:44
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - לך לך יום שלישי"
"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה". רבי נתן מלמד כיצד הפסוק מרמז על מידת האמת של אברהם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, תורה, דבר תורה קצר, שלמה המלך, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
01:21
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"לחטוף דבר תורה קצר - לך לך יום שלישי"
פרק ב´ בספר משלי מתחיל, כאשר שלמה המלך מלמד אותנו, מתי ואיך אנו נחשב כבנים לפני הקב"ה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לחטוף דבר תורה קצר - לך לך יום שני - פרשת לך לך, תורה, דבר תורה קצר, שלמה המלך, הרב יוסף שובלי, דברי מוסר, חכמי ישראל
01:31
לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ה

"לחטוף דבר תורה קצר - לך לך יום שני"
הפרק הראשון של ספר משלי מסתיים בשכר השומעים ללקחו של שלמה המלך, והפסדם המרובה של המתפתים שלא לשמוע בעצתו. "שומע לי ישכון בטח".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שני - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:31
לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שני"
"ויאמר ה´ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". רבי אליהו חמוי מבאר ע"פ הפסוק מהי עבודת האדם בזה העולם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שני - פרשת לך לך, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:33
לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 418 | פרטים
לפני 9 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ה

"חפץ חיים על הפרשה - לך לך יום שני"
"...ויבן שם מזבח לה´ ויקרא בשם ה´" כאשר אנו מפרסמים את מעשיהם של האבות אנו בעצם מגדלים את שם ה´. החפץ חיים מלמד במשל איך אנו צריכים להגדיל להאיר את מ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035