לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3924256
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת לך לך יום שלישי ב´ - פרשת לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:57
פרשת לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 775 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת לך לך יום שלישי ב´"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת לך לך יום שלישי - פרשת לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:51
פרשת לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 582 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת לך לך יום שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת לך לך יום שני ב´ - פרשת לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:27
פרשת לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 561 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת לך לך יום שני ב´"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת לך לך יום שני - פרשת לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:04
פרשת לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 558 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת לך לך יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת לך לך יום ראשון - פרשת לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:41
פרשת לך לך, יום א´, ב´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 485 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת לך לך יום ראשון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:19
פרשת נח, יום ו´, ל´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 711 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת נח"
"מאמר סוד איסור דיבור חול בשבת" השכינה בשעת הארתה נקראת שבת, וכן היא נקראת דיבור של קודש, ולכן אסור לדבר דברי חול ביום השבת כדי שלא לעורר את שליטת הממונים בימי החול ביום ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:20
פרשת נח, יום ה´, כ"ט תשרי, תשע"ד: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת נח"
"מאמר מעלת האדם שנברא בצלם" האדם נברא בצלם אלהים, ולכן כל הבריות שבעולם מתייראים ממנו ונכנעים תחתיו. אבל מי שחוטא אזי סר מעליו צלם אלהים ושולטים בו החיות והבהמות. ומבאר כ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:03
פרשת נח, יום ד´, כ"ח תשרי, תשע"ד: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת נח"
"מאמר חיוב מצוות התוכחה" ומבואר בו כי נח היה צריך להשתדל להתפלל ולעורר רחמים על בני דורו, והגם שלא היה מועיל. אבל הוא לא התפלל עליהם לפי שראה אותם מכעיסים לקב"ה מאוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:34
פרשת נח, יום ג´, כ"ז תשרי, תשע"ד: | צפיות: 517 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת נח"
"מאמר תיקון הברית" על ידי פגם הברית נשחתת הארץ, והפוגם אינו יכול להיכנס במחיצתו של הקב"ה אלא אם כן יעשה תשובה גדולה שהיא תשובה מאהבה. ומבאר שעל פגם הברית נשחתה הארץ ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:33
פרשת נח, יום ב´, כ"ו תשרי, תשע"ד: | צפיות: 468 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת נח"
"מאמר מעלת ארץ ישראל" ומבואר בו כי קיום הארץ והשחתתה תלויים במעשה בני האדם, שאם הם הולכים בדרך הישר אזי השכינה משפיעה בארץ שפע טוב, ובאם הם חוטאים אזי השכינה מסתלקת והחיצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035