לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045548
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ניצבים - פרשת ניצבים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:19
פרשת ניצבים וילך, יום ב´, כ´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 419 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ניצבים"
"מאמר תנאי השליח ציבור והתוקע הראויים" העיקר הוא ידיעת הסודות והכוונות של התקיעה, ועל כן ביום הראש השנה צריכים הקהל לקחת שליח ציבור ובעל תוקע השלמים במעשיהם יותר מכל הקהל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שלישי - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה, תהילים, דוד המלך, מזמור נ"ז
04:34
פרשת נצבים וילך, יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 543 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שלישי"
דרשת המגיד מדובנא זי"ע בביאור הפסוק בתהילים "אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי" בעניין ראש השנה על דרך סיפור ומשל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים - פרשת נצבים, פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יוסף רוזין, רבי יוסף מרוזין, הרוגוצ´ובר, צפנת פענח, שבעה עממים
02:58
פרשת נצבים וילך, יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 831 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים"
ביאור מפולפל של הרוגוצ´ובר זצ"ל על משמעות כל מילה בפס´ "והביאך ה´ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, ערב שבת, תספורת, צפורנים, בגדים לשבת, עריכת שלחן לשבת
02:02
יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - תספורת וגזיזת צפרוניים לכבוד שבת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ניצבים - פרשת ניצבים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:43
פרשת ניצבים וילך, יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 909 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ניצבים"
"מאמר זהירות מן המקטרגים" ביום ראש השנה עומדים מן המקטרגים לפני הקב"ה להעיד על מעשה בני ישראל. ומבואר שלפי שישראל קדושים הם תכלית הבריאה ובמעשיהם הם מקיימים את העולם...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שני - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה, מסכת שבת
04:19
פרשת כי תבוא, יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 893 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור שני"
ביאורו של המגיד מדובנא זי"ע על הגמרא במסכת שבת "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטורח... אמר הקב"ה לא דיין לישראל שחוטאין לפני אלא שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, רבי יונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, ברכת כהנים
01:22
פרשת כי תבוא, יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבוא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע על הפסוק "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה" מעניין ברכת כהנים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, ערב שבת, רחיצת ידים ורגלים, טעימה בערב שבת, יפשפש במעשיו
01:26
יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 891 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - טעימת מאכלים, רחיצה בחמין ותשובה בערב שבת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת כי תבוא - פרשת כי תבוא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:03
פרשת כי תבוא, יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 485 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת כי תבוא"
"מאמר סוד שלוש תפילות בשבת" שלוש תפילות בשבת הם בסוד בינה וז"א ומלכות. ומבאר כי לגודל קדושת התפילות אסור לעסוק בשבת בבית הכנסת אפילו בצרכי רבים המותרים בחול, וכל שכן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הכנה לראש השנה - כי תבוא, החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, ראש השנה, אלול
29:28
פרשת כי תבוא, מוצ"ש, תשע"ב: | צפיות: 978 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ז אלול תשע"ג

"הכנה לראש השנה"
משל נפלא של מרן החפץ חיים זי"ע בעניין חשיבות זה העולם עם כל העמל והקשיים הנלוים אליו, אשר רק בו ניתן לאסוף אוצרות יקרים לעולם הבא שכולו טוב. ועוד, תכלית כל העשיות הגשמיות בזה ...
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035