לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4050041
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי דוד שלמה אייבשיץ, ערבי נחל
02:35
פרשת קרח, יום ה´, כ"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 874 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת קרח"
רבי דוד שלמה אייבשיץ, בספרו ´ערבי נחל, מבאר את הפסוק "המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל". מסביר מדוע בני לוי לא יכלו לעבוד את עבודת הכהונה בנוסף לעבודתם ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, פת הבאה בכיסנין, מיני מזונות, ברכת מזונות, מעין שלוש, ברכת המזון
02:43
יום ו´, כ"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 785 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, פת הבאה בכיסנין, מיני מזונות, ברכת מזונות, מעין שלוש, ברכת המזון
02:01
יום ה´, כ"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 477 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:27
פרשת קרח, יום ו´, כ"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 790 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת קרח"
"מאמר סוד איסור הדלקת אש בשבת" ומבואר בו כי לפי שבהתקדש השבת נדחית קליפת נוגה הנקראת מדורה לתהום, ולכן אפילו אש הגיהנם שובת בשבת, ורק במוצאי השבת היא מתעוררת לצאת, ונכנעת...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:05
פרשת קרח, יום ה´, כ"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 422 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת קרח"
"מאמר סוד עבודת הלויים במקדש" הסתכל הקב"ה בתורה וברא את העולם, ותכלית הבריאה הוא האדם העוסק בתורה. ומבאר כי השדים שנבראו בסמוך להתקדש השבת, לא נבראו להם גופות ולבושי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - יען אשר לא זכר עשות חסד - פרשת קרח, פרשת קורח, תהילים, מרגלים, צדיק, מגיפה, נדב ואביהוא, צדקה, חסד, דוד המלך
23:07
פרשת קרח, אור ו´, תשס"ח: | צפיות: 2079 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"יען אשר לא זכר עשות חסד"
לימוד מפרשת השבוע, ויכוחו של אהרן עם מלאך המוות בעניין המגפה, שהבורא יתברך בלבד הוא בעל הבית על נשמות ישראל, ורק בידו להמית ולהחיות את הנפשות. עוד דבר מוסר מחזק עפ"י מזמור ק&q...
לצפייה בשיעור תורה "יען אשר לא זכר עשות חסד" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לא לקלקל את השמחה - פרשת קרח, פרשת קורח, אכילה, רבי יצחק לוי בנדר
13:57
פרשת קרח, צהרי ד´, תשס"ט: | צפיות: 1681 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"לא לקלקל את השמחה"
חיזוק מליקוטי הלכות לא להשבר ולהתייאש למרות כל הנפילות העוברות על היהודי, ולמרות הנפילות והתאוות צריכים להתחזק בשמחה ולא ליפול לעצבות. עוד, חיזוק באמונה שהפרנסה אך ורק מהבורא ולא מ...
לצפייה בשיעור תורה "לא לקלקל את השמחה" באיכות HD
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי בן ציון הלברשטאם, קדושת ציון
02:35
פרשת קרח, יום ד´, כ"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 555 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת קרח"
"בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו". רבי בן ציון הלברשטאם, בספרו ´קדושת ציון´, מסביר מהפסוק את תשובת משה רבנו ע"ה לקרח.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, ספר סייעתא דשמיא, ספר סעייתא דשמיא
03:04
פרשת קרח, יום ג´, כ"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 924 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת קרח"
פירוש על פי ספר ´סייעתא דשמיא´, מסביר מדוע משה נפל על פניו, ואיך קורח שוב עורר את הקטרוג על עם ישראל. ביאור על הפסוק "וישמע משה ויפל על פניו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, פת הבאה בכיסנין, מיני מזונות, ברכת מזונות, מעין שלוש, ברכת המזון
02:19
יום ד´, כ"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 802 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שמונים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035