לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045677
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, כבוד רבו, מורא רבו, כבוד רבנים, כבוד תלמידי חכמים, שלום לרבו
01:40
יום ד´, כ"ד אב, תשע"ג: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שלושים וחמש"
הלכות שבכל יום - מורא רבו וכבוד תלמיד חכם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:22
פרשת ראה, יום ו´, כ"ו אב, תשע"ג: | צפיות: 393 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ראה"
"מאמר סגולת קדושת שבת" החכמים יודעים שבליל שבת יש כח בנשמה יתירה להמשיך נשמות מעולם האצילות, הנה הם ממתינים לזמן זה, כי המוליד מוליד בדמותו וצלמו וכפי כשרון מעשיו. ומבאר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:11
פרשת ראה, יום ה´, כ"ה אב, תשע"ג: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ראה"
"מאמר התשובה ממתיקה את הדינים" התגלות הנאורות והשפעת מידת הרחמים, תלויה במעשיהם של ישראל, שאם מעשיהם מתוקנים נמשך שפע בכל המידות ומתברך העולם, ואם לא ח"ו יש הסתר פני...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:40
פרשת ראה, יום ד´, כ"ד אב, תשע"ג: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ראה"
"מאמר זריזות לשוב בתשובה" צריך האדם להיזהר שלא יבוא לידי חטא, ואם חטא צריך להיזהר להזדרז לשוב לפני שיסתלק מן העולם ויעמוד בדין. ומבאר כי קיום האדם בעולם הזה הוא על ידי שנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:56
פרשת ראה, יום ג´, כ"ג אב, תשע"ג: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת ראה"
"מאמר הקב"ה מסייע לשבים" הבאים לשוב בתשובה, הקב"ה מסייע ליתן בלבם את דרכי התשובה, ולהנהיגם לילך בדרך הישר כדי שישיגו רפואה לנשמתם. ומבאר עוד כי על ידי התשובה חו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:35
פרשת ראה, יום ב´, כ"ב אב, תשע"ג: | צפיות: 370 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ראה"
"מאמר תשובה מועילה לכל חטא ועוון" אין דבר בעולם העומד לפני התשובה, והגם שחטא ופגם האדם במידות העליונות, ופגם בעבירות שיש עליהם שבועה להרע, הנה אם שב בתשובה באמת, הכל מתכפ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:11
פרשת ראה, יום א´, כ"א אב, תשע"ג: | צפיות: 406 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ראה"
"מאמר סגולה להכניע את היצר הרע" כשגוער האדם ביצר הרע, גורם שגם למעלה הקדושה גוערת בשטן המקטרג, ושולטת בו. ואם לא נדחה יצרו בגערה, יעסוק בתורה, ואם לא נדחה גם בזה אז יזכיר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - קרקור ופזוז  לפני ספר תורה - פרשת ראה, שמחת תורה, סנהדרין, ליקוטי הלכות
30:37
פרשת ראה, אור ה´, תשס"ה: | צפיות: 817 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד אב תשע"ג

"קרקור ופזוז לפני ספר תורה"
בעניין מיעוט כבוד עצמו למען כבודה של תורה. עפ"י גמרא בסנהדרין בעניין פיזוז וכרכור דוד המלך לפני ספר התורה ומיכל שצחקה וזילזלה בזאת על כן נענשה בחוסר בנים. ובקישור נפלא לליקוטי...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - בענין הצדקה - פרשת ראה, צדקה, אמונה
84:09
פרשת ראה, אור ג´, תשס"ה: | צפיות: 909 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד אב תשע"ג

"בענין הצדקה"
מדבר בעניין מעלות נתינת צדקה שעיקר חשיבותה ושלימותה כאשר מקיימים אותה באמונה. עוד, חיזוק בשמירת הברית, ע"י שמירת הברית יש קיום לאמונה ומתעוררים באדם כיסופין ורצונות קדושים לעב...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ליקוטי מוהר"ן היומי - תורה א´ - שיעור רביעי - אשרי, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי מוהרן, רבי נחמן מברסלב, ליקו"מ, ליקומ, רבה בר בר חנה
01:45
יום ד´,כ"ד אב, תשע"ג: | צפיות: 841 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ד אב תשע"ג

"ליקוטי מוהר"ן היומי - תורה א´ - שיעור רביעי"
ליקוטי מוהר"ן - תורה א´: "אשרי תמימי דרך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035