לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045675
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:37
פרשת תזריע מצורע, יום ה´, א´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 920 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע"
"מאמר התפלה נבחנת ונבדקת" כל דיבורי התפלה עולים למעלה ובוקעים רקיעים, אכן שם הם נבחנים אם הם כשרים וראויים להתקבל, ומביא ראיה מיוסף הצדיק שנבחנה ונמצאה כשרה והתקבלה.
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי מאיר שמחה הכהן, משך חכמה, נגעים, צרעת, ספחת, בהרת
02:02
פרשת תזריע מצורע, יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 995 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של ה´משך חכמה´, מדוע נכתב ´וראה´ פעמיים בפרשה "וראה הכהן את הנגע... וראה הכהן אותו ביום השביעי". בעניין שיקול דעתו של הכהן לגבי מצבו האישי ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה אלשיך, תורת משה, האלשיך הקדוש
02:17
פרשת תזריע מצורע, יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 925 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של האלשיך הקדוש זצ"ל, מדוע נכתב בפסוק " והיה בעור בשרו לנגע צרעת" לשון ´והיה´? והרי ידוע ש´והיה´ לשון שמחה הוא.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, קריאת שמע, תפילה, ערבית
02:10
יום ה´, א´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 833 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים"
הלכות שבכל יום - קריאת שמע בערבית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה ארבעים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, תפילה, מנחה, אשרי, צדקה, חזרת הש"צ
02:28
יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 979 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ותשע"
הלכות שבכל יום - תפילה - דיני תפילת מנחה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור מאה שלושים ותשע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:20
פרשת תזריע מצורע, יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1000 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע"
"מאמר מצות פריה ורביה בקדושה" בתחילה סוד טהרת המצורע על ידי הכהן, שרומז לבחינות העליונות. ומבאר כי מצות "והתקדשתם" נאמרת בפרטיות על קדושת מצות פריה ורביה, שצריך...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:02
פרשת תזריע מצורע, יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 427 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת מצורע"
"מאמר חומר עוון לשון הרע" המדבר לשון הרע והמוציא שם רע על חברו, הנה אלו צריכים תוספת יסורין כדי שתשותבם תהיה שלימה, וזאת לפי חומרת פגמם ועוונם. ומבאר טעם ליסורין ונגעים א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:16
פרשת תזריע מצורע, יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 771 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע"
"מאמר שמירת הלשון, והחיוב לדבר דיבורים טובים" ומבאר כי כח הדיבור הוא מצד הנפש של האדם שמקורה בשכינה הקדושה, שנמשכה בה ממידת הבינה. ולכן כל זמן שהאדם הולך בדרך ישר הנשמה ש...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:50
פרשת תזריע מצורע, יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 877 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת מצורע"
"מאמר מדרגת משה ואהרן" סוד אותיות הקטנות והגדולות שבתורה. ומבאר כי מדרגת משה היתה גדולה משל אהרן, כי משה זכה להתחבר עם הקב"ה, ואהרן זכה להתחבר עם השכינה, ועל כן אהרן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר בני יוסף, נשלמה פרים שפתינו, זאת תורת היולדת
02:55
פרשת תזריע מצורע, יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1118 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תזריע מצורע"
ביאור מתוך ספר ´בני יוסף´ מדוע נכתב בפרשה "זאת תורת היולדת" לכאורה לסיום העניין, ולאחר מכן מוסיפה התורה עוד פרטים בעניין היולדת.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תזריע מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035