לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4023040
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, חכמי המזרח, ספר טוב טעם, רבי אברהם דיין, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 341 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום חמישי"
מדוע משה רבנו ע"ה לא רצה לקחת חמור? רבי אברהם דיין, בספר ´טוב טעם´, מביא שני תירוצים על הפסוק "לא חמור אחד מהם נשאתי".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי יצחק אבולעפיה, שו"ת פני יצחק, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:01
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 298 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום רביעי"
רבי יצחק אבולעפיה, בספר שו"ת ´פני יצחק´ על הפסוק "המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יי ולעמד לפני העדה לשרתם&quo...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי אברהם מונסה, פדה את אברהם, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:25
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 350 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שלישי"
רבי אברהם מונסה בספרו ´פדה את אברהם´, על הפסוק "רב לכם בני לוי", מביא את פירוש רש"י "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, חכמי המזרח, תוצאות חיים, רבי שמואל ויטאל, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:46
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 364 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום שני"
"בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן". רבי שמואל ויטאל מבאר את פירוש רש"י על הפסוק. מדוע יעקב אבינו ע"ה ביקש רחמים שלא יזכר דווקא ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, חכמי המזרח, רבי אברהם הררי רפול, אמרי אברהם, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:14
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 352 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חכמי המזרח על הפרשה - קרח יום ראשון"
רבי ´אברהם הררי רפול´ בספרו ´אמרי אברהם´ מפרש בדרך הרמז על תיבת קרח, ראשי התיבות - ק´טטה ר´יב ח´רחור, ומלמד אותנו כמה צריך להתרחק ממידות א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, מצוות לא תעשה, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:44
קרח, יום ו´, כ"ב סיוון, תשע"ד: | צפיות: 381 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שישי"
בפרשה אנו מוצאים את אחת ממצות ´לא תעשה´ - "לא תהיה כקרח וכעדתו". כידוע, עיקר מחלוקתו של קרח היתה על מינויו של אהרון לכהן. הרבי מסביר, איך נקבע שכל מחלוקת שהיא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:25
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 378 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום חמישי"
"קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יי מחר והיה האיש אשר יבחר יי הוא הקדוש". ´הרבי´ מלמד אותנו מה היה רצונם של 250 ראשי הסנהדראות כש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:25
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 366 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום רביעי"
´הרבי´ מפרש את הפסוק "ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יי ומדוע תתנשאו על קהל יי" ומסביר את מחשבת קרח ועדתו. לשיטתם, משה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, יעקב אבינו, דברי הימים, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:01
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 356 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שלישי"
"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי". מדוע התורה לא מזכירה את יעקב אבינו, בעוד שבספר ´דברי הימים´ יעקב אבינו מוזכר בפסוק - "בן אביסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, שתי דקות חבד, תנחומא, תורת החסידות, רש"י, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:03
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 341 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שני"
"ויקח קרח", רש"י על הפסוק - "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא". ביאור של ´הרבי´ על פי תורת החסידות, שתשוקתו של ´קרח´ להיות כהן, ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035