לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045550
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים טירר, רבי חיים מצ´רנוביץ, הצ´רנוביצר, באר מים חיים, יונתן, יהונתן
01:04
פרשת כי תצא, יום ב´, ו´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 578 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תצא"
ביאורו של ה´באר מים חיים´ זצ"ל על הפסוק "כי תצא...", מדוע לא נאמר כי תבוא? מתוך סיפור יונתן בן שאול שהלך לפלישתים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה אלשיך, האלשיך, כי תצא למלחמה, ליקוטי כרם שלמה, תורת משה, קדושת ציון, רבי בן ציון מבאבוב, קדושת ציון, חסידות באבוב
04:09
פרשת כי תצא, יום א´, ה´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 575 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תצא"
ביאור הפסוק "כי תצא למלחמה" בעניין תכסיסי מלחמת יצר הרע. עפ"י ספר ´ליקוטי כרם שלמה´ מדברי האלשיך הקדוש רבי בן ציון מבאבוב זי"ע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, ממון, השבת אבדה, אבדות, שומר, פיקדון
01:47
יום ב´, ו´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 915 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים וחמש"
הלכות שבכל יום - מצוות שבין אדם וחבירו - השבת אבדה והפקדת פיקדון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, נזקים, היזק, ממון, חובל, עזרה
02:45
יום א´, ה´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 524 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים וארבע"
הלכות שבכל יום - מצוות שבין אדם וחבירו - איסור נזקי ממון וחבלות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:45
פרשת כי תצא, יום ב´, ו´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 425 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת כי תצא"
"מאמר מקום שבעלי תשובה עומדים" צריך להשתדל שתמיד הקדושה תתגבר על הסטרא אחרא, והרשעים התוהים ומתחרטים על מעשיהם הטובים גורמים ההיפך, ומפרידים את היחוד, ומסתלקים את השגחת ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת כי תצא - פרשת כי תצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:03
פרשת כי תצא, יום א´, ה´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 375 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ח' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת כי תצא"
מאמר התשובה ממתקת את הדינים" בזמן בית המקדש היה הדין, מתעורר בעולם בארבע תקופות השנה, ועתה בגלות מתעורר הדין בכל יום, ובתשובה מתמתקים הדינים, וניתן שפע בשכינה הקדושה. ומבאר עו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק ב´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה בן נחמן, הרמב"ן, הרמבן, הלכות מלכים, שום תשים, מלך
02:37
פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק ב´"
ביאורו של הרמב"ן למדוע מצוות המלכת מלך זקוקה ל´אמירה´ שנאמר "ואמרת אשימה עלי מלך".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק א´ - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, הלכות מלכים, שום תשים, מלך
02:44
פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שופטים חלק א´"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל מדוע ציוותה התורה להמליך מלך רק לאחר כיבוש הארץ ולא לפני.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, גזל, גניבה, הנאה מגזל
02:02
יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ושלוש"
הלכות שבכל יום - מצוות שבין אדם וחבירו - איסור גזל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:15
פרשת שופטים, יום ו´, ג´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 881 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: ז' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שופטים"
"מאמר השמירה מצויה בשבת" צריך האדם ליזהר שלא לילך יחידי בלילי רבעיות, שאז השכינה חסרה, ויש רשות למזיקים, אבל מה שאמרו חז"ל שצריך ליזהר שלא לילך יחידי במקומות שאין ב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035