לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011151
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:17
פרשת האזינו, יום ד´, כ"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת האזינו"
"מאמר סדר תפלת מוצאי השבת וסגולתה" צריכים ישראל להתעכב ולהוסיף מחול על הקודש בצאת השבת, ולהורות בזה שאינם דוחקים להוציא את השבת קודש. ומבאר עוד שלפי שהיו החיצונים אסורים ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:41
פרשת האזינו, יום ד´, כ"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 436 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת האזינו"
"מאמר הקב"ה והשכינה עם ישראל בגלות" מאהבת הקב"ה לישראל, הנה אף על פי שחטאו ישראל וירדו לגלות, הקב"ה אינו עוזב את ישראל לכלותם, ונמצא עם ישראל בגלות להשגיח ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:32
פרשת האזינו, יום ד´, כ"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 397 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת האזינו"
"מאמר שכר עניית אמן בכוונה" בעניית אמן בכוונה מתקדש שמו של הקב"ה ומתייחד, והנמנע עונשו יורד לגיהנם, אבל העונה אמן בכוונה עולה ממדרגה למדרגה בגן עדן. ומכאן נמשיך לבאר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:20
פרשת האזינו, יום ג´, כ"ח אלול, תשע"ג: | צפיות: 376 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת האזינו"
"מאמר עונשו של המזלזל בכוונת אמן" מי שאינה חשובה בעיניו כוונת עניית אמן, הרי זה מזלזל בכבוד הקב"ה, וכשם שהוא אינו פותח וממשיך שפע מלמעלה כך ננעלים בפניו שערי השפע. ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:05
פרשת האזינו, יום ב´, כ"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 398 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת האזינו"
"מאמר עניית אמן בכוונה" מי שאינו מכוון בעניית אמן, יוקל כבודו, כי גדול העונה אמן יותר מן המברך. מבאר על פי סוד את סדר המשכת השפע היורד על ידי עניית אמן בכוונה. וממשיך ומב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת האזינו - פרשת האזינו, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:03
פרשת האזינו, יום א´, כ"ו אלול, תשע"ג: | צפיות: 411 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: ה' תשרי תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת האזינו"
"מאמר קדושה וצניעות בשעת יחוד" ומבואר בו כי גם כשהשכינה בגלות היא משבחת לקב"ה בחצות הלילה, ועל ידי הזמירות נכרתים החיצונים. ומבאר כי השבחים הם צורך והכנה אל יחוד השכ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו - פרשת נצבים, פרשת וילך, פרשת ניצבים, ערבי נחל, ראש השנה, אלול, לב נשבר, חרדה, שופר, רבי דוד שלמה אייבשיץ
13:15
פרשת נצבים וילך, תשע"ג: | צפיות: 968 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז אלול תשע"ג

"אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו"
ספר ערבי נחל בעניין מצות שמיעת קול השופר בראש השנה שעיקר סגולתה ומעלתה כשאנו עם לב נשבר לפני בוראנו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור עשירי - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, מגיד מישרים, משלי יעקב, ראש השנה
05:01
פרשת האזינו, יום ב´, כ"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 500 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני ראש השנה שיעור עשירי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - דרך התוכחה מהי - פרשת נצבים, פרשת וילך, פרשת ניצבים, רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, אוהל יעקב, אהל יעקב, תהילים
25:35
פרשת נצבים וילך, תשע"ג: | צפיות: 612 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז אלול תשע"ג

"דרך התוכחה מהי"
משלי המגיד מדובנא מספר אהל יעקב בעניין חשיבות מצוות התוכחה לכל אדם, גם אם אינו ראוי להוכיח עליו לעשות כן. עוד בעניין חשיבות ומעלת תפילתם של הילדים והנערים, ללמדם לקרוא תהלים, תפילו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תיכון תבל בל תימוט - פרשת נצבים, פרשת וילך, פרשת ניצבים, רבי יחזקאל לוינשטיין, אור יחזקאל, מוסר
19:04
פרשת נצבים וילך, תשע"ג: | צפיות: 568 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז אלול תשע"ג

"תיכון תבל בל תימוט"
מאמר ´תיכון תבל בל תימוט´ מספרו של רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035