לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011149
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יוסף קארו, פירוש, ביאור, ביאורים, בית יוסף על התורה, עם לבן גרתי, שליחות, שליח, מלאכים, עשו
02:38
פרשת וישלח, יום א´, י"א כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1198 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישלח"
פירושו של רבי יוסף קארו זצ"ל מעניין הדקדוק של יעקב באמירה למלאכים ששלח לעשו אחיו.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישלח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור חמישי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מלאכת דישה, דש בשבת, מלילה, קליפה
02:16
יום ו´, ט"ז כסלו, תשע"ג: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור חמישי"
הלכות שבת - מלאכת דש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור רביעי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מלאכת מעמר, אוסף בשבת
02:20
יום ה´, ט"ו כסלו, תשע"ג: | צפיות: 671 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור רביעי"
הלכות שבת - מלאכת מעמר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור שלישי - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מ"ט מלאכות, מלאכת קוצר, קצירה בשבת, תלישה, תולש, ליקוט פירות
02:51
יום ד´, י"ד כסלו, תשע"ג: | צפיות: 435 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור שלישי"
הלכות שבת - מלאכת קוצר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור שני - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מ"ט מלאכות, מלאכת חורש, חרישה בשבת, חופר, גומות
03:19
יום ג´, י"ג כסלו, תשע"ג: | צפיות: 446 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור שני"
הלכות שבת - מלאכת חורש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבת - שיעור ראשון - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, הלכות שבת, מ"ט מלאכות, מלאכת זורע, זריעה בשבת, גידול עציצים, השקייה, גרעינים
03:58
יום ב´, י"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 495 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ג

"הלכות שבת - שיעור ראשון"
הלכות שבת - מלאכת זורע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שלושים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, ציצית, טלית גדול, טלית קטן, כנף הבגד, נקב חוטי הציצית
02:02
יום א´, י"א כסלו, תשע"ג: | צפיות: 435 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שלושים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות ציצית - מיקומו של הנקב בכנף הבגד.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - התחזקות בפרשת ויצא - פרשת ויצא, לימוד תורה, אמונה, יראת שמים, יסורין, יעקב אבינו, לבן הארמי, חיזוק, מוסר
12:57
פרשת ויצא, צהרי ד´, תשע"ב: | צפיות: 1705 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ז כסליו תשע"ג

"התחזקות בפרשת ויצא"
דברי חיזוק ומוסר בלימוד התורה, אמונה, יראת שמים בהקשר לפרשת השבוע בעניין יעקב בבית לבן, כל התלאות והיסורין שעברו עליו ועוד.
לצפייה בשיעור תורה "התחזקות בפרשת ויצא" באיכות HD
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ענין ההתקרבות לצדיק הדור בממשות - פרשת ויצא, צדיקים, התקרבות לצדיק, השפעות, פחד, לבן הארמי, יעקב אבינו
31:46
פרשת ויצא, מוצ"ש, תשס"ה: | צפיות: 1136 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ז כסליו תשע"ג

"ענין ההתקרבות לצדיק הדור בממשות"
כל השפעותיו של האדם מצויות אצל הצדיק הגדול במעלה שבדור ותלויות בו, כל החסרונות נשלמות אך ורק על ידו, הן ברוחני והן בגשמי, ומחובת היהודי לדעת ולהבין זאת ללא שום עוררין וספקות, ומי ...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יצחק מאיר רוטנברג אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, חידושי הרי"ם, חידושי הרי"מ, מדרש רבה, בראשית רבה, נעשה העולם כולו כמן כותל לפניו, ויפגע במקום, חסידות גור, תפילה
01:52
פרשת ויצא, יום ו´, ט´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1246 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויצא"
ביאור חידושי הרי"ם על המדרש "ויפגע במקום… נעשה לו העולם כמין כותל לפניו" בעניין התפילה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויצא" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035