לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045550
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:01
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 367 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום ראשון"
"ויקח קרח", ´הרבי´ מסביר, בספר ´ליקוטי שיחות´, למה הפרשה נקראת על שמו של קרח, ולא על שם המילה הראשונה שבה - "ויקח", כמו שמצינו בפרשות &q...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, מחלוקת, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:27
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 379 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום חמישי"
"וירדו חיים שאלה". עיקר תיקון האדם הוא לסגל לעצמו תורה ומעשים טובים בעולם הזה, כדי שיזכה לקשר לאחר מיתתו את נשמתו מלמעלה עם גופו המונח בקבר. וכל זה אפשר לזכות אך ורק על י...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, מחלוקת, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:23
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 395 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום רביעי"
"וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה" רבי נתן מסביר בספר ליקוטי הלכות, הלכות תרומות ומעשרות - הלכה ד´, איך פיהם של דתן ואבירם הכשילם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, ביטול, מחלוקת, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:25
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 380 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום שלישי"
"ואהרן מה הוא כי תלונו עליו". רבי נתן מסביר שכל המחלוקות על הצדיקים האמתיים הם בחינת שלא כסדר. העצה להינצל מהחולקים והשונאים הוא לבטל את עצמו להשם יתברך, בבחינת ´מה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, גאות, מחלוקת, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:27
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 335 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום שני"
קרח בנסיון לקנות את דעת העם, בא וטען מול משה ואהרן שהם מתגאים ומתנשאים על העדה. רבי נתן פוקח את עינינו, ומראה את האמת. שכל כוונת קרח היתה, בעצמו, להתגדל ולהתכבד בעיני העם. בסופו של...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - קרח יום ראשון - פרשת קרח, שתי דקות בהשקפת ברסלב, הלכות הכשר כלים, מחלוקת, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:50
קרח, יום א´, י"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 335 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - קרח יום ראשון"
"בקר וידע יי את אשר לו". קרח התגבר במחלוקת, והסית כמעט את כל ישראל, עד שהכניס חשש בלבותיהם של נאמני משה רבנו, שלא יהיה אפשר להתגבר כנגדו. רבי נתן מלמד אותנו, שהקב"ה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שישי - פרשת שלח, שתי דקות חפץ חיים, יחזקאל לוינשטיין, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:38
שלח, יום ו´, ט"ו סיוון, תשע"ד: | צפיות: 368 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שישי"
"כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה". רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, מלמד אותנו על השארת הנפש, ומעיד שהוא ראה נשמות שבאות לבקש תיקון אצל ´החפץ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום חמישי - פרשת שלח, שתי דקות חפץ חיים, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:01
שלח, יום ה´, י"ד סיוון, תשע"ד: | צפיות: 328 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שלח יום חמישי"
"כי דבר יי בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה". ´החפץ חיים´ מלמד, האדם שלא שומר תורה ומצוות, אינו פוגע בתורה ובשם יתברך חלילה, אלא בעצמו הוא פוגע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום רביעי - פרשת שלח, שתי דקות חפץ חיים, ירידת הדורות, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:33
שלח, יום ד´, י"ג סיוון, תשע"ד: | צפיות: 309 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שלח יום רביעי"
"ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה". רבנו ´החפץ חיים´, כותב מירידת הדורות, ומלמד זכות אדירה על הדורות הארחרונים. ביאור מספר ´קולמו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שלישי - פרשת שלח, שתי דקות חפץ חיים, מצוות הפרשת חלה, 2 דקות חפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, משנה ברורה, החפץ חיים
01:04
שלח, יום ג´, י"ב סיוון, תשע"ד: | צפיות: 322 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חפץ חיים על הפרשה - שלח יום שלישי"
"ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה". רבנו ´החפץ חיים´, ב´ספר המצוות הקצר´, מלמד אותנו על מצוות הפרשת חלה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035