לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3386238
לפני 6 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום רביעי - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:56
וירא, יום ד´, י"ב חשוון, תשע"ד: | צפיות: 510 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום רביעי"
"מאמר מעלת ושבח ארץ ישראל" ארץ ישראל שולט בה הקב"ה לבדו, ואינה מונהגת ומושגחת על ידי מלאך וממונה כשאר הארצות. ולפי שהשכינה הקדושה שורה בה לכן היא מקבלת את עיקר השפע,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום שלישי - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:05
וירא, יום ג´, י"א חשוון, תשע"ד: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום שלישי"
"מאמר הקב"ה משגיח בפרטיות וזן ומפרנס לכל" האדם העוסק בתורה מעלתו גדולה, והקב"ה משתבח בו ומזמין לו את פרנסתו. ונמשיך לבאר על הסוד את אופן השגחת הקב"ה על עול...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום שני - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:21
וירא, יום ב´, י´ חשוון, תשע"ד: | צפיות: 489 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום שני"
"מאמר הקב"ה מזמין לאדם מצוה שבזכותה ינצל מהדין" כי מחסדי הקב"ה הוא להזמין לעושה רצונו איזו מצוה, כדי שיזכו בה, ועל ידה ינצלו מן הדין והפורענות העתידה. ומבאר שמצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום ראשון - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:52
וירא, יום א´, ט´ חשוון, תשע"ד: | צפיות: 454 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום ראשון"
"מאמר אברהם עסק לטהר את בני אדם" ומבואר שלפי שאברהם עבד על עצמו וזכה לטהרה לכן עסק להביא טהרה על בני אדם, ועוד שמדתו של אברהם בחסד לכן טיהר לבני אדם במים הרומזים למידת הח...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שבת - מלאכת קוצר - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, לט מלאכות, מלאכות שבת
02:28
יום א´, ב´ חשוון, תשע"ד: | צפיות: 426 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ו חשון תשע"ד

"הלכות שבכל יום - שבת - מלאכת קוצר"
2 דקות של הלכה - שיעור 283 - מלאכת קוצר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שבת - מלאכת חורש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, לט מלאכות, מלאכות שבת
02:04
יום ו´, ל´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 397 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ו חשון תשע"ד

"הלכות שבכל יום - שבת - מלאכת חורש"
2 דקות של הלכה - שיעור 282 - מלאכת חורש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שבת - מלאכת זורע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, לט מלאכות, מלאכות שבת
02:58
יום ה´, כ"ט תשרי, תשע"ד: | צפיות: 487 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ו חשון תשע"ד

"הלכות שבכל יום - שבת - מלאכת זורע"
2 דקות של הלכה - שיעור 281 - מלאכת זורע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שבעים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, מנחה של שבת, סעודה שלישית
02:05
יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 374 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ו חשון תשע"ד

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שבעים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - סעודה שלישית.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שבעים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, מנחה של שבת, הלכות תפילה
03:02
יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ד: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ו חשון תשע"ד

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים שבעים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - מנחה של שבת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת חיי שרה יום שישי - פרשת חיי שרה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:26
פרשת חיי שרה, יום ו´, כ"א חשון, תשע"ד: | צפיות: 538 | פרטים
לפני 5 שנים | הועלה ב: כ"ד חשון תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת חיי שרה יום שישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 904