לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4011322
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום רביעי - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רבי אליהו מוילנא, הגאון מוילנא, ירושלמי, כלאים, ידוע, ידעוני
02:27
וארא, יום ד´, כ"ב טבת, תשע"ד: | צפיות: 995 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום רביעי"
"הגאון מוילנא" שואל על הפסוק "ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה". מדוע כתוב "האדמה אשר הם עליה" ומתרץ מהירושלמי על חייה בשם ´ידעוני&...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת וארא יום רביעי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום שלישי - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  הרב יוסף רייזין, עדות ביהוסף, גבול מצרים, כוש, משה מלך כוש
02:28
וארא, יום ג´, כ"א טבת, תשע"ד: | צפיות: 904 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום שלישי"
ספר "עדות ביהוסף" על הפסוק "ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים", מדייק על המילים "ארץ מצרים". ומביא ´מהילקוט´ סיפור דב...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת וארא יום שלישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום שני - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רבי יהושע הורוויץ , עטרת ישועה, מוסר, הנהגה, והגדת לבנך
02:01
וארא, יום ב´, כ´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 864 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום שני"
ספר "עטרת ישועה" מביא את "המגיד מזלוטשוב" שענה לאדם על התנהגותו מהפסוק "וארא אל אברהם" וכ´ו "באל שדי" ואילו עם משה כתוב "אני ה&qu...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת וארא יום שני" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום ראשון - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רבי נפתלי צבי הורוביץ, זרע קודש, אל שדי, וארא אל אברהם
03:34
וארא, יום א´, י"ט טבת, תשע"ד: | צפיות: 849 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום ראשון"
ספר "זרע קודש" מבאר מהפסוק "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה´ לא נודעתי להם" מהוא בחינת "באל שדי" ומהוא בחינת ה´ .
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת וארא יום ראשון" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי ב´ - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מצורע חשוב כמת, דוד המלך, חנוכת התורה, רבי השיל מקראקא, מצורע
01:20
שמות, יום ו´, י"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 1085 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי ב´"
בספר ´חנוכת התורה´ לרבי העשיל מקראקא מקשה כיצד למד רש"י על פרעה שנצטרע ולא מת, והרי כתוב "וימת".
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי ב´" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מצורע חשוב כמת, דוד המלך, חנוכת התורה, רבי השיל מקראקא, מצורע
02:22
שמות, יום ו´, י"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 831 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי"
האדמו"ר מצאנז זצ"ל בספרו ´עטרת חיים´ מבאר כיצד ידעה בתיה בת פרעה שמשה בתיבה היה ´מילדי העברים´ דייקא.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום חמישי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ותרא אותו כי טוב הוא, זרע קודש, אור הגנוז לצדיקים, משה רבנו
02:20
שמות, יום ה´, ט"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 862 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום חמישי"
בפסוק "ותרא אותו כי טוב הוא", רש"י מבאר "כשנולד נתמלה הבית אורה", בספר ´זרע קודש´ מבאר על "האור הגנוז לצדיקים" ומשה שהיה רבם של ישראל...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום חמישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום רביעי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אהבת יונתן, רבי יונתן אייבשיץ, להשליך ליאור
03:03
שמות, יום ד´, ט"ו טבת, תשע"ד: | צפיות: 865 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום רביעי"
בפסוק "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" מבאר רבינו ´יהונתן אייבשיץ´ מדוע גזר פרעה דווקא להשליך ליאור, ולא במיתה אחרת כמו סקילה או שריפה וכו´, עונה מפני הכ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום רביעי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שלישי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, החתם סופר, וייטב אלוהים למיילדות, שכר מצווה
02:20
שמות, יום ג´, י"ד טבת, תשע"ד: | צפיות: 1635 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שלישי"
´החתם סופר´ שואל על הפסוק "וייטב אלוהים למיילדות" - מה הטיב עימהן עונה שכר מצווה, מצווה. שכתוב בהמשך הפסוק "ויירב העם ויעצמו מאוד".
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום שלישי" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שני - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליהו מוילנא, הגר"א, הגאון מוילנא, וימררו את חייהם, יציאת מצרים, קול אליהו
02:07
שמות, יום ב´, י"ג טבת, תשע"ד: | צפיות: 1053 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שני"
´הגאון מוילנא´ מבאר מטעמי הפסוק "וימררו את חייהם" שהם "קדמא" ו"אזלא", מדוע יצאו בני ישראל ממצרים אחרי מאתים ועשר שנה, ולא ארבע מאות שנה כמ...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות תורה - פרשת שמות יום שני" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035