לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4010266
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נשא - פרשת נשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, פירוש, ביאור, ביאורים, משך חכמה, נזיר, שמשון, נזירות שמשון, יין, תגלחת
02:02
פרשת נשא, יום ה´, ז´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 551 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נשא"
ביאורו של ה´משך חכמה´ זצ"ל, לעניין השינויים הכתובים בענין הנזיר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נשא - פרשת נשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יעקב יצחק הורוביץ, פירוש, ביאור, ביאורים, החוזה מלובלין, יין, שיכרות, אלכוהול
02:07
פרשת נשא, יום ד´, ו´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 842 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"א סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נשא"
קושייה ותירוץ של ´החוזה מלובלין´ זצ"ל, האם היין הוא דבר טוב או רע.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נשא - פרשת נשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי פנחס הלוי איש הורוביץ, פירוש, ביאור, ביאורים, פנים יפות, בעל ההפלאה, סוטה
02:22
פרשת נשא, יום ג´, ה´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 510 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נשא"
ביאורו של ´בעל ההפלאה´ זצ"ל, מדוע לא נוסכים שמן על מנחת הסוטה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נשא - פרשת נשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, תפארת יהונתן, ביד משה, בני לוי, עבודת המשכן, קהת גרשון, מררי
02:11
פרשת נשא, יום ב´, ד´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 752 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נשא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע כתוב על בחירת בני קהת ומררי לעבודה את המילים ´ביד משה´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נשא - פרשת נשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, החתם סופר, חת"ם סופר, שבט לוי, קהת, גרשון, מררי
02:51
פרשת נשא, יום א´, ג´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 802 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נשא"
ביאורו של ´החת"ם סופר´ מדוע מופיעות התיבות ´גם הם´ רק על בני גרשון, ומדוע קהת קודם לגרשון בעוד שגרשון הוא הבכור.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, ברכת המזון
02:09
יום ו´, ח´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 756 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - ברכת המזון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, מים אחרונים, זימון, הב לן ונבריך, ברוך שאכלנו משלו
01:59
יום ה´, ז´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 774 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - המשך דיני זימון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, מים אחרונים, זימון, הב לן ונבריך, ברוך שאכלנו משלו
03:07
יום ד´, ו´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 805 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - זימון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, מים אחרונים, מים אחרונים חובה, בין מים אחרונים לברכה, זימון
01:47
יום ג´, ה´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 818 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - בין מים אחרונים לברכת המזון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, סעודה, לחם, מים אחרונים, מים אחרונים חובה
01:45
יום ב´, ד´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 739 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שישים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות סעודה - מים אחרונים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035