לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4010266
לפני 11 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:29
פרשת בלק, יום ה´, י"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 432 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בלק"
"מאמר העוסק בתורה ניצל אפילו בזמן מגיפה" ומבואר בו כי מעלת פרד"ס התורה, ושבח העוסקים בה שנמשלו כעץ השתול על פלגי מים. ומבאר שיש באילן שבעה מינים והם כנגד שבע ספירות שבפרטות הם שבעי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:02
פרשת בלק, יום ד´, י"א תמוז, תשע"ג: | צפיות: 760 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בלק"
"מאמר סגולת קריאת שמע על המיטה" ישראל מתגברים בבוקר כארי לקום לעבודת הקב"ה. ובלילה כשרוצים לשכב קוראים קריאת שמע בכוונת מסירת נפש, ומוסיפים פסוקי הגנה ורחמים, ועל ידי זה המלאכים הק...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - השגחה מול טבע - פרשת בלק, יסורים, חיזוק, לא לפחד כלל
40:23
פרשת בלק, אור ו´, תשס"ד: | צפיות: 2127 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"השגחה מול טבע"
דברי חיזוק נפלאים באמונה! הקדוש ברוך הוא נמצא עם היהודי בכל עת ומצב בחייו. גם בתוך הצרות והבעיות הבורא מצוי ומשגיח על היהודי ויכול להושיעו ברגע אחד כהרף עין, לכן אסור לו לאדם לפחד ...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליעזר הורוביץ מטארניגראד, נועם מגדים וכבוד התורה, שיתוף, ייחוד השם
03:16
פרשת בלק, יום ג´, י´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 567 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בלק"
ביאורו של רבי אליעזר הורוביץ מטארניגראד זצ"ל על הפסוק "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב". מעניין ייחוד השם והיתר אמונה ב"שיתןף" לגויים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב, הבעש"ט, בלעם
01:05
פרשת בלק, יום ב´, ט´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 859 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בלק"
סיפור מהבעל שם טוב זצוק"ל שעל פיו ביאר את הפסוק "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בלק - פרשת בלק, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יואל טיטלבאום, רבי יואל טיטלבוים, דברי יואל, מה אקוב לא קבה אל
02:33
פרשת בלק, יום א´, ח´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 803 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בלק"
ביאורו של רבי יואל טייטלבוים זצ"ל על הפסוק "מה אקוב לא קבה אל".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכה אחרונה, בורא נפשות, מעין שלוש, מזונות, יין, גפן, זמן ברכה אחרונה
02:27
יום ב´, ט´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 446 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - עד מתי אפשר לברך ברכת מעין שלוש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכה אחרונה, בורא נפשות, מעין שלוש, מזונות, יין, גפן
02:08
יום א´, ח´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 409 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - דיני ברכת מעין שלוש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות הנהנין, ברכה, ברכה אחרונה, בורא נפשות, מעין שלוש, מזונות, יין, גפן, שיעור ברכה אחונה
01:45
יום ו´, ו´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 414 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה תשעים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - שיעור זמן וכמות לברכה אחרונה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:20
פרשת בלק, יום ג´, י´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 10 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בלק"
"מאמר סוד פגם הרגיל ונמנע מלבוא לבית הכנסת" ומבואר בו כי מה שאמרו חז"ל שמי שרגיל לבוא לבית הכנסת, ולא בא יום אחד נקרא שהלך למקום חושך. הנה סודו הוא: שהרגיל לבוא לבית הכנסת נקרא עבד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035