לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4046440
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:25
פרשת שלח לך, יום ה´, כ"א סיון, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת שלח לך"
"מאמר סוד מצוות ציצית" מאמר זה הוא המשך למאמר הקודם, ומבואר בו כי הציצית שורשה במלכות, ובה נמצאים הארות הבינה והתפארת. ושבעה המלאכים המשגיחים במעשה בני אדם סודם הוא בשבע ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:43
פרשת שלח לך, יום ד´, כ´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת שלח לך"
"מאמר מצוות הם סיוע כנגד היצר הרע" כי בשעה שאדם קם בבוקר ארבעה מלאכים מזהירים אותו שלא יחטוא: ברגליו, בעיניו, בדיבוריו, ובידיו. והם כנגד ארבעה ציציות ואורותיהם, והם המעיד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:15
פרשת שלח לך, יום ג´, י"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 400 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת שלח לך"
"מאמר מעלת המחדש חידושי תורה בשבת" בזמן שישראל מקבלים עליהם קדושת שבת, השכינה מתעוררת אל היחוד, ויוצאת נשמות חדשות לרדת לעולם הזה. ועוד יורדות נשמות שהם בבחינת תוספת שבת ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי מאיר יחיאל הלוי הולשטוק מאוסטרובצה, הגאון מאוסטרובצה, מרים, מרגלים, ענווה, קל וחומר, לימוד
03:56
פרשת שלח לך, יום ב´, י"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 608 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שלח לך"
ביאורו של האדמו"ר מאוסטרובצה זצ"ל, מדוע נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי השיל מקראקא, חנוכת התורה, רש"י, מרים, מרגלים, יסורין של אהבה, מסכת ברכות, נגעים, צרעת
02:49
פרשת שלח לך, יום א´, י"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 561 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שלח לך"
דיוק נהדר של רבי העשיל מקראקא זצ"ל על דברי רש"י - "למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר" - מדוע כת...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות, ברכה, אוחזו בימינו, ספק ברכות, סב"ל, איך לברך, תולעים
01:52
יום ב´, י"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 875 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - כיצד יברך על מאכלים, ספק אם ברך ועוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, ברכות, ברכה, עובר לעשייתה, ספק ברכות, סב"ל
01:46
יום א´, י"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 853 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאה שבעים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות ברכות - סמיכות בין ברכה לאכילה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:57
פרשת שלח לך, יום ב´, י"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 440 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת שלח לך"
"מאמר האדם כולל בתוכו את כל הנאצלים" הקב"ה בחר בישראל מכל העמים, ומתפאר בהם, כי ישראל מקיימים את העולם וממשיכים שפע לעולם על ידי שעושים את רצון ה´ ועוסקים בתור...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:05
פרשת שלח לך, יום א´, י"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת שלח לך"
"מאמר ידיעה ובחירה" כי יש לבני אדם להתעורר להשתדל לעסוק בדברי תורה, ושכרם שהם כמקריבים כל הקורבנות שהעולם, והתורה מכפרת על הכל. ומבאר שהגם שידע הקב"ה שעתיד האדם לחטו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ענייני אמונת חכמים - פרשת בהעלתך, שומר אמונים, רבי אהרל´ה, רבי אהרון ראטה, שימוש בקודש, אמונת חכמים, צדיק
39:02
פרשת בהעלתך, אור ד´, תשס"ט: | צפיות: 742 | פרטים
לפני 11 שנים | הועלה ב: י"ט סיון תשע"ג

"ענייני אמונת חכמים"
דרשה על פי ספר ´שומר אמונים´ בעניין חובתו של היהודי לחיות כל ימי חייו במסירות נפש לעבודת השם, ובעניין גדולת צדיק הדור ומעלת הזוכים לשמשו, וכל אחד מישראל צריך שיהיה לו ח...
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035