לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
4045545
לפני 12 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
סנן לימוד יומי
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, מנין, תפילות, בית כנסת, ואהבת לרעך כמוך
02:45
יום א´, י´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 907 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - תפילת שחרית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, חליצת תפילין, עלינו לשבח, על מצות תפילין, ובא לציון
03:45
יום ו´, ח´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1205 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - דיני חליצת התפילין.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - שבת קודש - פרשת ויגש, שבת קודש, שבת, הלכות, כבוד שבת, מוקצה, זלזול
16:50
פרשת ויגש, צהרי א´, תש"ע: | צפיות: 867 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"שבת קודש"
דברי חיזוק והלכה בעניין שמירת שבת קודש וגודל החשיבות לקבלה כראוי ולעשות את כל ההכנות מבעוד מועד כראוי לקבלת פני המלכה.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - כניעת הלב - פרשת ויגש, כניעה, נתיב מצוותך, רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, חסידות קומרנא, חסידות קומרנה, שלום בית, זוגיות
26:04
פרשת ויגש, צהרי ד´, תשע"ב: | צפיות: 1214 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"כניעת הלב"
בעניין מעלת כניעת הלב המושכת ליהודי את כל השפעותיו הנצרכות לו. עפ"י ספר "נתיב מצוותיך" לרה"ק מקומרנא. עוד בשיעור מהו שלום בית אמיתי בין איש לאשה עפ"י דעת ה...
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - מעלת הענוה - פרשת ויגש, ענוה, ענווה, איש לרעהו, סיפורים, סיפור, מידות, צדיקים
26:53
פרשת ויגש, אור ב´, תש"ע: | צפיות: 893 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"מעלת הענוה"
ספר ´איש לרעהו´ על הפרשה בעניין מעלת מידת הענוה, מלווה בסיפורים ועובדות מגדולי הצדיקים.
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר שרייבר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, מומר, ייבום, העוד אבי חי, אבני מילואים
03:39
פרשת ויגש, יום ה´, ז´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 979 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויגש"
ביאורו של ´החת"ם סופר´ על הקושי בדבריו של יוסף לאחיו בעניינים שנראים לכאורה כמובנים מאליהם.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויגש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר שרייבר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, מתורגמן, מליץ, יהודה, יוסף, מסכת מגילה
03:46
פרשת ויגש, יום ד´, ו´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 981 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויגש"
פירושו של ´החת"ם סופר´ זצ"ל על דברי יהודה "..כי כמוך כפרעה.." וכיצד ראו אחי יוסף את סיבת שימושו במתורגמן ביניהם.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויגש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויגש - פרשת ויגש, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, פירוש, ביאור, ביאורים, אגרא דכלה, בני יששכר, ועל יחר אפך בעבדך, מסכת פסחים, כעס
02:05
פרשת ויגש, יום ג´, ה´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1047 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויגש"
פירוש נפלא של בעל ה´בני יששכר´, רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל מספרו אגרא דכלה על הפסוק "ועל יחר אפך בעבדך…"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויגש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, הנחת תפילין, כריכת רצועות
04:14
יום ה´, ז´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 887 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - הנחת התפילין וכריכת הרצועות.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, הנחת תפילין, איטר יד, איטר, מעברתא, תיתורא, רצועות תפילין
04:44
יום ד´, ו´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 935 | פרטים
לפני 12 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - סדר ומקום הנחת תפילין.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035